Liên hệ

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN BVB

 Khu dự phòng Tây Bắc, Phường Phansipan, Sa Pa

 Hotline liên lạc: 087 876 9999

 Website: https://iristahillsapavn.com.vn

    Đăng ký nhận những thông tin mới nhất của dự án qua email hàng tuần.